نازل مه پاشD

نازل مه پاش نوع D

نازل های مه پاش با كد VD توليد شده درتايوان توسط يكی از معتبرترين توليد كنندگان سيستم مه پاش در دنيا و به سفارش و انحصاری شرکت بهبود گستر یزد با مارك BGY با اوریفیس استیل وفنرآنتی دریپ  بسيار قوی برای جلوگیری ازچکه،همراه با اورينگ ويتون

Flow Volume Operate Pressure Core Size dia Part no
Kg/cm2 CC/min Ditch*mm Mm
28~48 30~70 2*0.2 0.15 D01
48~73 30~70 2*0.2 0.02 D02
60~110 30~70 2*0.3 0.03 D03
98~180 30~70 2*0.3 0.04 D04
135~225 30~70 2*0.3 0.05 D05
100~190 30~70 2*0.4 0.03 D23
150~310 30~70 2*0.4 0.04 D24
225~385 30~70 2*0.4 0.05 D25
180~300 30~70 2*0.3 0.6 D06
210~380 30~70 2*0.3 0.8 D08
300~450 30~70 2*0.3 1.0 D10
400~640 30~70 2*0.4 0.6 D46
580~960 30~70 2*0.4 0.8 D48
720~1200 30~70 2*0.4 1.0 D410