نازل مه پاشBN

نازل های مه پاش با كد  BNتوليد شده درتايوان توسط يكی از معتبرترين توليد كنندگان سيستم مه پاش در دنيا و به سفارش و انحصاری شرکت بهبود گستر یزد با مارك BGY با اوریفیس استیل ،بدون فنر آنتی دریپ و همراه با اورينگ ويتون

Flow Volume Operate Pressure Core Size dia Part no
Kg/cm2 CC/min Ditch*mm Mm
28~48 10~70 2*0.2 0.15 BN01
48~73 10~70 2*0.2 0.02 BN02
60~110 5~70 2*0.3 0.03 BN03
98~180 5~70 2*0.3 0.04 BN04
135~225 5~70 2*0.3 0.05 BN05