لیست پروژه های انجام شده به تفکیک استان

پروژه مه پاش

طراحی و نصب پروژه مه پاش در سطح کشور:

در لیست زیر پروژه های نصب مه پاش به تفکیک استان های کشور آورده شده است.

بهبود گستر یزد با اجرای بیش از ۲ میلیون متر مکعب پروژه مه پاش از پیشتازان عرصه مه پاش در کشور می‌باشد. این شرکت علاوه بر نصب مه پاش در استان یزد، در استان‌های اصفهان، کرمان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری، فارس، تهران، مرکزی، سیستان و بلوچستان، قم، مازندران، البرز، کرمانشاه، گلستان، آذربایجان شرقی، هرمزگان، زنجان، لرستان، همدان، یاسوج و خوزستان پروژه طراحی، نصب و اجرای مه پاش انجام داده است.

اصفهان 

ردیفسفارش دهندهنوع پروژه
۱آقای ریاحیگلخانه
۲شرکت زنده گل-فخری نیاگلخانه
۳آقای وحیدیگلخانه
۴آب منطقه ای اصفهانگلخانه
۵آقای شکورگلخانه
۶آقای نظریگلخانه
۷آقای بهنامگلخانه
۸خانم بنی هاشمیگلخانه
۹شرکت دانش نهاد آسیاگلخانه
۱۰آقای مسعود عباسیگلخانه
۱۱آقای یوسفیگلخانه
۱۲امین کشت پردیسگلخانه
۱۳آقای شکورگلخانه
۱۴آقای رسول یزد خواستیگلخانه
۱۵آقای نوابیگلخانه
۱۶آقای امیر امیریگلخانه
۱۷آقای علی عسکریگلخانه
۱۸آقای آیت حبیبیگلخانه
۱۹آقای کمال شیر پورگلخانه
۲۰آقای کشکولیگلخانه
۲۱آقای یزدانیگلخانه
۲۲آقای اسماعیل چلمقانیگلخانه
۲۳آقای ابراهیم چلمقانیگلخانه
۲۴آقای محمد چلمقانیگلخانه
۲۵آقای مظاهریگلخانه
۲۶آقای جمالیگلخانه
۲۷آقای صابریگلخانه
۲۸آقای فتح الله غیورگلخانه
۲۹آقای نریمانیگلخانه
۳۰آقای میر افضلیگلخانه
۳۱آقای حسینعلی احمدیگلخانه
۳۲آقای ایوبیگلخانه
۳۳آقای حقیقیگلخانه
۳۴آقای کیانیگلخانه
۳۵آقای ثالثیگلخانه
۳۶آقای عابدیگلخانه
۳۷شرکت نصر اصفهان

گلخانه

۳۸شرکت سیمرغمرغ گوشتی
۳۹ آقای کریمیمرغ گوشتی
۴۰آقای فروشگاه فرامرزیمرغ گوشتی
۴۱آقای آرش امانی- هما طیورمرغ گوشتی
۴۲آقای ابراهیمیگاوداری
۴۳آقای علیزادهمرغ داری
۴۴شرکت کشت و صنعت صفاهانمرغ داری
۴۵آقای صالحیمه پاش سردخانه
۴۶آقای اسماعیلیمرکز تجاری
۴۷آقای داییچیانمسکونی
۴۸شرکت آجرآرا/باغصنعتی
۴۹شرکت گل نسارصنعتی

یزد

ردیفسفارش دهندهنوع پروژه
۱فراز صنعتگلخانه
۲سازمان تحقیقات کشاورزی یزدگلخانه
۳آقای امین صادقیانگلخانه
۴آقای پور کریمیگلخانه
۵آقای صبوریگلخانه
۶آقای گلکاریهگلخانه
۷آقای علیخانیگلخانه
۸آقای امام جمعهگلخانه
۹آقای مشکاتگلخانه
۱۰آقای اسلامیگلخانه
۱۱آقای شمس الهدیگلخانه
۱۲آقای کشفی پورگلخانه
۱۳آقای خالوئیگلخانه
۱۴آقای دهقان باغیگلخانه
۱۵شرکت خاتم رز کویرگلخانه
۱۶آقای حاجی حسینیگلخانه
۱۷آقای زارع زادهگلخانه
۱۸آقای عظیمی

گلخانه

۱۹آقای دکتر اعتمادیمرغ گوشتی
۲۰آقای امیر حسین جوکارمرغ گوشتی
۲۱آقای سعبد عصار زادهمرغ گوشتی
۲۲آقای غلامیمرغ گوشتی
۲۳آقای هیبت ا.. بیاتمرغ گوشتی
۲۴آقای طهماسبیمرغ گوشتی
۲۵شرکت سپند پرندمرغ گوشتی
۲۶شرکت مرغ بومی استان یزدمرغ گوشتی
۲۷آقای نامداریمرغ گوشتی
۲۸آقای پهلوان حسینیمرغ گوشتی
۲۹آقای رحمانیمرغ گوشتی
۳۰آقای محسن جوکارمرغ گوشتی
۳۱آقای بابامحمدیمرغ گوشتی
۳۲آقای کیخسرو برومندمرغ گوشتی
۳۳آقای حسین دهقانمرغ گوشتی
۳۴آقای زعیممرغ گوشتی
۳۵آقای سید حمید طباطباییمرغ گوشتی
۳۶آقای مهدی رضاییمرغ گوشتی
۳۷آقای غلامیمرغ گوشتی
۳۸آقای نیک نفسمرغ گوشتی
۳۹آقای کربلاییمرغ گوشتی
۴۰آقای یوسفیمرغ گوشتی
۴۱آقای باقریمرغ گوشتی
۴۲آقای اشرافیانمرغ گوشتی
۴۳آقای طیبیانمرغ گوشتی
۴۴آقای حسن محمدزادهمرغ گوشتی
۴۵آقای هیبت الله بیاتمرغ گوشتی
۴۶آقای نامداریمرغ گوشتی
۴۷آقای رضا شادپورمرغ گوشتی
۴۸آقای آیت اللهی/مرغ مادرمرغ گوشتی
۴۹آقای علی کمالیمرغ گوشتی
۵۰شرکت طلوع شمس جانبازانمرغ تخمگذار
۵۱شرکت مرصوصگاوداری
۵۲محمد حسین اسدیگاوداری
۵۳آقای حسنیگاوداری
۵۴شرکت مهرگانگاوداری
۵۵آقای حسینقلی بافقیگاوداری
۵۶آقای امیر دهقانگاوداری
۵۷آقای حدادیگاوداری
۵۸آقای حسن رضاییگاوداری
۵۹آقای تبریزیگاوداری
۶۰اعتمادیباشگاه اسب
۶۱آقای صنعتیباشگاه اسب
۶۲آقای حسن اقیالیباغ
۶۳آقای حسین برزگریباغ
۶۴آقای امیریان

پرورش قارچ

۶۵آقای محمد رضا تیموریپرورش قارچ
۶۶تالار فرهنگیانرستوران
۶۷رستوران میامیرستوران
۶۸رستوران برکهرستوران
۶۹محمد هنر مند رادرستوران
۷۰آقای عباس شریفیرستوران
۷۱آقای ابو الفضل خاکیصنعتی
۷۲آقای مهدی شیخیصنعتی
۷۳آقای جلیل محمدیصنعتی
۷۴فولاد کبکانصنعتی
۷۵شیشه اردکانصنعتی
۷۶آقای دکتر اقبالیمنزل مسکونی
۷۷آقای مخدوم زادهمنزل مسکونی
۷۸دکتر عقیلیمنزل مسکونی
۷۹دکتر مصدقمنزل مسکونی
۸۰آقای وحید دیده بانمنزل مسکونی
۸۱آقای هاشمیمنزل مسکونی
۸۲شرکت عالی سازمنزل مسکونی
۸۳دکتر یزدیمنزل مسکونی
۸۴ آقای دکتر سبحانمنزل مسکونی
۸۵آقای داود خلیلیمه پاش سردخانه
۸۶رضا بابائی زادههمکار
۸۷مجید حکیمی

کرمان

ردیفسفارش دهندهنوع پروژه
۱آقای پورسلطانگلخانه
۲آقای اسداللهی پورگلخانه
۳آقای زینال زادهگلخانه
۴آقای پویاگلخانه
۵دانشگاه ولیعصر رفسنجانگلخانه
۶آقای شریفیگلخانه
۷آقای شفیعیمرغ گوشتی
۸آقای آباده ایمرغ گوشتی
۹آقای محمدی سیمکوییمرغ گوشتی
۱۰آقای حسینیمرغ گوشتی
۱۱آقای حسین شفیعی زادهمرغ گوشتی
۱۲آقای عرب زادهگاوداری
۱۳آقاپی پور کرمانمرکز تجاری

فارس

ردیفسفارش دهندهنوع پروژه
۱آقای سید جعفر مقصودی/گلخانهگلخانه
۲آقای چناریگلخانه
۳آقای جعفر دولت زادهگلخانه
۴آقای مختاریگلخانه
۵شرکت عمران و توسعه فارسگلخانه
۶آقای حسینیگلخانه
۷آقای زارعگلخانه
۸آقای غضنفریگلخانه
۹آقای خادمیگلخانه
۱۰آقای پناه پوریگلخانه
۱۱آقای صمیمی‘گلخانه
۱۲آقای غلامی‘گلخانه
۱۳آقای قبادیمرغ گوشتی
۱۴آقای عبدالرسول ساریخانیمرغ گوشتی
۱۵آقای احمدیمرغ گوشتی

چهار محال و بختیاری

ردیفسفارش دهندهنوع پروژه
۱آقای شفیع زادهگلخانه
۲اقای یوسفیگلخانه
۳آقای مردانی‘گلخانه
۴آقای علی بخشی‘گلخانه
۵آقای ویسی زادهگلخانه
۶آقای تاجیگاوداری
۷آقای فدائیگاوداری
۸آقای محمد علی یوسفیگاوداری

خراسان

ردیفسفارش دهندهنوع پروژه
۱آقای جوادیگلخانه
۲آقای پورشمسیانگلخانه
۳شرکت هزاردستانگلخانه
۴آقای حسینیمرغ گوشتی
۵آقای شریفیمرغ گوشتی
۶آقای محمود آبادیمرغ گوشتی
۷آقای مقسوممرغ گوشتی
۸آقای علیزادهمرغ گوشتی
۹آقای دانشوریمرغ گوشتی
۱۰اقای واحدیمرغ گوشتی
۱۱آقای ثاقبگاوداری
۱۲آقای حسینیگاوداری

تهران

ردیفسفارش دهندهنوع پروژه
۱مزرعه گل و گیاه خادمگلخانه
۲آقای فریدون شمسگلخانه
۳آقای امیر صدریگلخانه
۴آقای دکتر رستگارگلخانه
۵سرکار خانم مقدسیگلخانه
۶آقای اصفهانیگلخانه
۷آقای لرنیگلخانه
۸آقای سلطانیگلخانه
۹آقای ولوجردیگلخانه
۱۰آقای نفریگلخانه
۱۱آقای سراییگلخانه
۱۲مجتمع کشت و صنعت ورامینگلخانه
۱۳آقای نفریگلخانه
۱۴آقای سلطان محمدیگلخانه
۱۵آقای پیش بینگلخانه
۱۶آقای رضاوندیمرغ تخمگذار
۱۷آقای ابوالفضل حسینیگاوداری
۱۸شرکت البرز بوزدا/بوزداییصنعتی
۱۹آقای شایگان فر/کافی شاپرستوران

مرکزی

ردیفسفارش دهندهنوع پروژه
۱سینا بیاتگلخانه
۲آقای گلستانیگلخانه
۳آقای رضاییگلخانه
۴آقای افشاریگلخانه
۶محمودیمرغ گوشتی
۷آقای جلالیمرغ گوشتی
۸قای حاجی آبادیمرغ گوشتی
۹آقای شریفیمرغ گوشتی

سیستان و بلوچستان

ردیفسفارش دهندهنوع پروژه
۱آقای خزاییگلخانه
۲آقای نصیر پورمرغ گوشتی

قم

ردیفسفارش دهندهنوع پروژه
۱دکتر چهرگانیگلخانه
۲آقای کاشانیگلخانه
۳آقای صادق زادهمرغ گوشتی
۴آقای جزایریمنزل مسکونی

مازندران

ردیفسفارش دهندهنوع پروژه
۱گل و گیاه سلیمیانگلخانه
۲آقای وفائی نژادگلخانه
۳آقای محمد فروزان فخرگلخانه
۴ شرکت گل پرور تنکابنگلخانه

البرز

ردیفسفارش دهندهنوع پروژه
۱آقای بمانیگلخانه
۲علی جلالیگلخانه

کرمانشاه

ردیفسفارش دهندهنوع پروژه
۱آقای محمدیگلخانه
۲آقای اعظمیمرغ گوشتی

گلستان

ردیفسفارش دهندهنوع پروژه
۱آقای موفقیگلخانه

آذربایجان شرقی

ردیفسفارش دهندهنوع پروژه
۱آقای انوریگلخانه
۲آقای نوروزیمرغ گوشتی

هرمزگان

ردیفسفارش دهندهنوع پروژه
۱آقای هرمزیمرغ گوشتی

زنجان

ردیفسفارش دهندهنوع پروژه
۱آقای قائمیگلخانه
۲آقای روح رضیگلخانه
۳آقای حسن بیاتگلخانه
۴آقای موسویگلخانه
۵آقای نجف علی عبدیمرغ گوشتی

لرستان

ردیفسفارش دهندهنوع پروژه
۱آقای باقر حاتم وندگاوداری

همدان

ردیفسفارش دهندهنوع پروژه
۱آقای نقش پورگلخانه
۲آقای هاشمیگلخانه

یاسوج

ردیفسفارش دهندهنوع پروژه
۱آقای امرالله حسینیگلخانه
۲آقای غلامیگلخانه
۳سرکار خانم یوسفیگلخانه

خوزستان

ردیفسفارش دهندهنوع پروژه
۱آقای پویانفرگلخانه
۲شرکت آریاناصنعتی

بهبود گستر یزد علاوه بر واردات قطعات پروژه های مه پاش در سطح کشور در زمینه طراحی پروژه مه پاش و هم چنین نصب پروژه مه پاش در سال های متوالی اقدامات بسزایی انجام داده است.

فهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط