نصب و مونتاژ پنکه مه پاش دیسکی وسی

پنکه مه پاش وسی

دستورالعمل نصب و مونتاژ پنکه مه پاش وسی

پنکه مه پاش وسی در دو کارتن مجزا برای مشتریان ارسال می گردد. یک کارتن حاوی قاب ها و پره و کارتن دیگر حاوی پمپ، موتور، مخزن، شاسی، دیسک مه ساز و پایه می باشد. دستورالعمل نصب و مونتاژ پنکه مه پاش وسی به زبان انگلیسی در دفترچه راهنمای محصول موجود است. علاوه بر این بهبود گستر یزد دستورالعمل فارسی نصب و مونتاژ پنکه مه پاش وسی را با جزئیات کامل در ادامه این نوشته آورده است.

جهت مشاهده ویدیو مونتاژ و نصب پنکه مه پاش کلیک کنید.

مرحله ۱- اتصال چرخ‌ها به شاسی در مونتاژ پنکه مه پاش

۱- مطابق شکل ۱ در تصویر شماره ۱ چرخ‌های ثابت را که با خط‌چین مشکی مشخص شده است در بالای شاسی ببندید.

توجه کنید که پیچ‌‌ها در شاسی رزوه شده و بدون مهره می‌باشد.

۲- چرخ‌های متحرک در کادر مشکی‌رنگ شکل ۲ در تصویر شماره ۱ قابل مشاهده است. ابتدا مهره‌ی چرخ‌های متحرک را بازکنید سپس آن‌ها را مطابق شکل ۱ در تصویر شماره ۱ در پایین شاسی قرارداده و مهره‌ها را مجدداً ببندید.

اتصال چرخ ها به شاسی
تصویر شماره ۱: اتصال چرخ‌ها به شاسی

مرحله ۲- اتصال اجزای پایه‌ی پنکه در مونتاژ پنکه مه پاش

۱-میله‌ی استیل را داخل میله‌ی توخالی قرارداده و با بستن پیچ پلاستیکی آن را در جای خود محکم کنید.(شکل ۱ در تصویر شماره ۲)

۲-باکس مشکی را بر روی میله‌ی استیل سوار کرده و پیچ آهنی را محکم کنید تا در جای خود ثابت شود(شکل۲ در تصویر شماره ۲)

اتصال اجزای پایه‌ی پنکه
تصویر شماره ۲: اتصال اجزای پایه‌ی پنکه

مرحله ۳- اتصال پایه‌ی پنکه به شاسی در مونتاژ پنکه مه پاش

پیچ زیر میله‌ی توخالی را بازکنید، میله را روی شاسی در محل مشخص شده قرار دهید(شکل ۱ در تصویر شماره ۳) و سپس پیچ را سفت کنید.(شکل ۲ در تصویر شماره ۳)

اتصال پایه‌ی پنکه مه پاش به شاسی
تصویر شماره ۳: اتصال پایه‌ی پنکه به شاسی

مرحله ۴- اتصال موتور به پایه در مونتاژ پنکه مه پاش

۱-موتور را روی پایه سوار کرده و پیچ مشخص شده در تصویر را سفت کنید.

۲-موتور را در زاویه‌ی دلخواه تنظیم کرده و مهره‌ی مشخص‌شده درتصویر شماره ۴ را محکم کنید.

اتصال موتور به پایه پنکه مه پاش
تصویر شماره ۴: اتصال موتور به پایه

مرحله ۵- اتصال قاب پشتی به موتور در نصب پنکه مه پاش

چهارپیچ مشخص‌شده با فلش سفید در تصویر شماره ۵ را از روی موتور باز کنید. قاب را در محل آن پیچ‌ها قرار دهید و مجدداً پیچ‌ها را در جای خود سفت کنید.

اتصال قاب پشتی به موتور پنکه مه پاش وسی
تصویر شماره ۵: اتصال قاب پشتی به موتور

مرحله ۶- اتصال پره به موتور 

برای نصب پره پنکه مه پاش، پره را روی میله‌ی شفت موتور سوار کنید و پیچ مشکی‌رنگ آن را محکم کنید.(تصویر شماره ۶)

اتصال پره به موتور پنکه مه پاش
تصویر شماره ۶: اتصال پره به موتور

مرحله ۷- اتصال دیسک مه‌ساز به قاب جلویی

۱-چهارپیچی را که در شکل ۱ در تصویر شماره ۷ با فلش سفید مشخص شده از روی دیسک مه‌ساز باز کنید.

۲-قاب را به گونه‌ای روی دیسک قرار دهید که مطابق کادر سفید شکل ۲ در تصویر شماره ۷، گیره‌ی قاب و سیم‌های خروجی از دیسک هم‌راستا باشند و سپس پیچ‌ها را مجدداً ببندید.

اتصال دیسک مه‌ساز به قاب جلویی پنکه مه پاش
تصویر شماره ۷: اتصال دیسک مه‌ساز به قاب جلویی

مرحله ۸- اتصال قاب جلویی به قاب پشتی

قاب جلویی را طوری روی قاب پشتی قرار دهید که گیره‌ی آن در بالا قرار بگیرد(شکل ۱ در تصویر شماره ۸) و سپس قفل‌ها را ببندید(شکل ۲ در تصویر شماره ۸)

اتصال قاب جلویی به قاب پشتی پنکه مه پاش
تصویر شماره ۸: اتصال قاب جلویی به قاب پشتی

مرحله ۹- اتصال شیلنگ شیر تنظیم مه‌ساز به به پمپ آب

۱-پیچ قاب پشتی باکس را باز کرده و قاب آن را بردارید.

۲-شیلنگ مشکی‌رنگی را که از شیر برنجی خارج شده(شکل ۱ در تصویر شماره ۹) مطابق شکل ۲ در تصویر شماره ۹ از باکس خارج کنید.

۳-شیلنگ را مطابق شکل ۳ در تصویر شماره ۹ وارد محفظه کرده و سپس به پمپ متصل کنید(شکل ۴ در تصویر شماره ۹)

اتصال شیلنگ شیر تنظیم مه‌ساز به به پمپ آب پنکه مه پاش
تصویر شماره ۹: اتصال شیلنگ شیر تنظیم مه‌ساز به به پمپ آب

مرحله ۱۰- اتصال شیلنگ دیسک‌ مه‌ساز به شیر تنظیم مه‌ساز

۱-بررسی کنید که شیلنگ دیسک مه‌ساز داخل خرطومی باشد سپس لوله خرطومی را به باکس مشکی‌رنگ وارد کنید(شکل ۱ در تصویر شماره ۱۰)

۲-شیلنگ دیسک‌ مه‌ساز را به سر بالایی شیر تنظیم مه‌ساز وارد کنید(شکل ۲ در تصویر شماره ۱۰)

اتصال شیلنگ دیسک‌ مه‌ساز به شیر تنظیم مه‌ساز
تصویر شماره ۱۰: اتصال شیلنگ دیسک‌ مه‌ساز به شیر تنظیم مه‌ساز

مرحله ۱۱- هدایت شیلنگ آب برگشتی به مخزن

۱-درپوش آبی‌رنگ خروجی آب برگشتی را باز کنید و شیلنگ را به آن متصل نمایید. سپس شیلنگ را از لوله خرطومی عبور داده و سپس به باکس وارد کنید.(شکل ۱ در تصویر شماره ۱۱)

۳-شیلنگ را در ادامه از باکس و مخزن آب هم عبور داده و داخل مخزن قرار دهید.(شکل ۲ در تصویر شماره ۱۱)

هدایت شیلنگ آب برگشتی به مخزن
تصویر شماره ۱۱: هدایت شیلنگ آب برگشتی به مخزن

مرحله ۱۲- اتصال پین سیم‌های برق به مادگی

این آخرین مرحله از نصب و مونتاژ پنکه مه پاش وسی می باشد. سه پین مختلف داریم که هر کدام شامل دو، سه و چهار رشته سیم می‌باشند. سه مادگی نیز داریم که از آن‌‌ها دو، سه و چهار رشته سیم خارج شده است. هر پین را به مادگی مربوط وارد کرده و آن را خوب جا بزنید تا قفل پلاستیکی آن جا بیفتد.(تصویر شماره ۱۲)

اتصال پین سیم‌های برق به نرگی
تصویر شماره ۱۲: اتصال پین سیم‌های برق به نرگی

نکته ۱- خارج‌کردن پنکه از حالت چرخان

برای خارج کردن پنکه از حالت چرخان پیچ برنجی شکل ۱ در تصویر شماره ۱۳ را باز کرده و میله‌ی برنجی را نیز از قطعه‌ی پلاستیکی جدا کنید تا به حالت شکل ۲ در تصویر شماره ۱۳ در آید. برای برگشت به حالت چرخان میله را سر جای خود قرار دهید و پیچ آن را محکم کنید. (شکل ۱ در تصویر شماره ۱۳)

خارج کردن پنکه مه پاش از حالت چرخان
تصویر شماره ۱۳: خارج‌کردن پنکه از حالت چرخان

نکته ۲- کلید‌ها و درجه‌ها

مطابق تصویر شماره ۱۴ برای قطع و وصل مه و پنکه از کلید‌های مربوط و برای تنطیم درجه‌ی آن از درجه‌های مربوطه استفاده کنید.

کلید‌ها و درجه‌ها پنکه مه پاش
تصویر شماره ۱۴: کلید‌ها و درجه‌ها

امیدواریم دستورالعمل نصب و مونتاژ پنکه مه پاش وسی برای شما مفید باشد. در ادامه دستورالعمل نصب و مونتاژ پنکه مه پاش وسی به زبان انگلیسی را ملاحظه می فرمائید.

نصب پنکه مه پاش وسی

مونتاژ پنکه مه پاش وسی
دستورالعمل مونتاژ پنکه مه پاش وسی

 

جهت آگاهی از قیمت پنکه مه پاش وسی و خرید پنکه مه پاش، با بخش فروش شرکت بهبود گستر یزد تماس حاصل فرمایید.

فهرست مطالب

8 پاسخ

    1. با سلام
      بزودی همکاران ما در بهبود گستر یزد دستورالعمل فارسی جهت مونتاژ پنکه مه پاش وسی را برای شما منتشر خواهند کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط