چکه کردن نازل های مه پاش بعد از خاموش شدن پمپ مه پاش یکی از مشکلات رایجی هست که مصرف کننده های این سیستم با آن مواجه هستند.

در حالت عادی وقتی پمپ مه پاش خاموش می شود فشار داخل سیستم مه پاش از ۷۰ بار مرتب کم می شود تا اینکه فشار داخل شیلنگ های مه پاش به ۲۰ تا ۴۰ بار می رسد، در این لحظه فنر و لاستیک آنتی دریپ (ضد چکه) نازل ها مسیر خروجی آب را می بندد تا نازل ها چکه نکند. یکی از علت های اصلی چکه کردن نازل همین خوب بسته نشدن مسیر خروجی داخل نازل است که دو دلیل دارد:

اول اینکه فنر نازل های مه پاش قدرت کافی را نداشته باشد یا بعد از مدتی کار، از قدرت آن ها کاسته شده باشد و توان مسدود کردن کامل مسیر آب خروجی را نداشته باشد.

علت دوم هم این است که امکان دارد ذرات ریز موجود در آب به لاستیک انتهای فنر نازل مه پاش چسبیده باشد و مانع از بسته شدن کامل مسیر شود.

برای رفع مشکل به دلیل مشکلات فنر داخلی نازل مه پاش،  می توان با روش های مختلف آب داخل سیستم را بعد از خاموش شدن پمپ مه پاش تخلیه کرد تا فشاری وجود نداشته باشد. یکی از این روش ها استفاده از شیر برقی با تحمل فشار بالا می باشد که با توجه به حجم سیستم مه پاش تعداد آن برآورد می شود و با طراحی برد شرکت بهبود گستر یزد به گو نه ای برنامه ریزی می شود که بلافاصله بعد از خاموش شدن پمپ مه پاش مسیر آب را باز می کند و آب داخل سیستم تخلیه می گردد و دوباره شیر برقی بسته می شود.

در مورد مشکل دوم و وجود ذرات ریز داخل آب هم باید با انتخاب سیستم تصفیه مناسب و اطمینان از کیفیت آب ورودی به سیستم مه پاش مانع از بروز چنین مشکلی شد.

برای مشکل سوم هم انتخاب نازل با لاستیک آنتی دریپ با جنس خوب هست که نازل های BGY شرکت بهبود گستر یزد دارای لاستیک آنتی دریپ با جنس ویتون هست که مقاومت بالایی در برابر خوردگی و فرسوده شدن دارند، در هر حال اگر لاستیک آنتی دریپ خراب شد باید تعویض گردد.