سیستم مه پاش پرفشار ذرات بسیار ریزی در حد ۵ میکرون(۵ میلیونیم یک متر) را ایجاد خواهد کرد که در برخورد با هوا  بسرعت تبخیر می شوند  و می توانند دمای فضای باز را تا ۲۲ درجه بدون افزایش قابل توجهی رطوبت کاهش دهند، چون برای تبخیر ۱ گرم آب به ۶۰۰ کالری گرما نیاز است.

همانند هر سیستم خنک کننده تبخیری عملکرد نهایی سیستم بستگی به دمای موجود و سطح رطوبت و نرخ تبادل هوا دارد. در دمای بالا(بالاتر از ۲۷) و سطح رطوبت پائین(زیر ۵۰ درصد) عملکرد سیستم مه پاش خارق العاده خواهد بود.

سیستم مه پاش می تواند بدون فن یا با فن برای افزایش سطح خنک کاری استفاده شود که موثرترین و کم هزینه ترین روش برای خنک کاری فضا های باز و نیمه باز  و فضا های خیلی بزرگ می باشد.

جدول مقدار دما بعد از استفاده از مه پاش:

۴۶۴۳۴۱۳۸۳۵۳۲۳۰۲۷۲۵دمای محیط

رطوبت نسبی

دما بعد از مه پاش
۲۲۲۱۱۹۱۷۱۶۱۴۱۳۱۲۱۰۱۰%
۲۵۲۴۲۳۲۱۱۹۱۷۱۵۱۴۱۲۲۰%
۲۹۲۸۲۵۲۴۲۱۱۹۱۸۱۵۱۴۳۰%
۳۰۲۸۲۶۲۴۲۱۲۰۱۸۱۵۴۰%
۳۱۲۷۲۶۲۴۲۱۲۰۱۷۵۰%
۲۸۲۶۲۳۲۱۱۹۶۰%
۳۰۲۸۲۵۲۳۲۰۷۰%
۲۹۲۷۲۴۲۱۸۰%
۲۸۲۵۲۲۹۰%


مطالب مرتبط

۵ روش اصلی خنک کردن گلخانه

قیمت مه پاش گلخانه

قیمت نازل مه پاش