نازل ها با كد SI توليد شده درتايوان توسط يكی از معتبرترين توليد كنندگان سيستم مه پاش در دنيا و به سفارش و انحصاری شرکت بهبود گستر یزد با مارك BGY با اوریفیس استیل وفنرآنتی دریپ  بسيار قوی برای جلوگیری ازچکه،همراه با اروينگ ويتون

SI fast slip ss Sheet brass Nickel plated body nozzle

Flow Volume Operate Pressure Core Size dia Part no
Kg/cm2 CC/min Ditch*mm Mm
28~48 10~70 2*0.2 0.15 SI0163
48~73 10~70 2*0.2 0.02 SI0263
60~110 10~70 2*0.3 0.03 SI0363
98~180 10~70 2*0.3 0.04 SI0463
135~225 10~70 2*0.3 0.05 SI0563