نازل مه پاش نوع D

نازل های مه پاش با کد VD تولید شده درتایوان توسط یکی از معتبرترین تولید کنندگان سیستم مه پاش در دنیا و به سفارش و انحصاری شرکت بهبود گستر یزد با مارک BGY با اوریفیس استیل وفنرآنتی دریپ  بسیار قوی برای جلوگیری ازچکه،همراه با اورینگ ویتون

Flow VolumeOperate PressureCoreSize diaPart no
Kg/cm2CC/minDitch*mmMm
۲۸~۴۸۳۰~۷۰۲*۰٫۲۰٫۱۵D01
۴۸~۷۳۳۰~۷۰۲*۰٫۲۰٫۰۲D02
۶۰~۱۱۰۳۰~۷۰۲*۰٫۳۰٫۰۳D03
۹۸~۱۸۰۳۰~۷۰۲*۰٫۳۰٫۰۴D04
۱۳۵~۲۲۵۳۰~۷۰۲*۰٫۳۰٫۰۵D05
۱۰۰~۱۹۰۳۰~۷۰۲*۰٫۴۰٫۰۳D23
۱۵۰~۳۱۰۳۰~۷۰۲*۰٫۴۰٫۰۴D24
۲۲۵~۳۸۵۳۰~۷۰۲*۰٫۴۰٫۰۵D25
۱۸۰~۳۰۰۳۰~۷۰۲*۰٫۳۰٫۶D06
۲۱۰~۳۸۰۳۰~۷۰۲*۰٫۳۰٫۸D08
۳۰۰~۴۵۰۳۰~۷۰۲*۰٫۳۱٫۰D10
۴۰۰~۶۴۰۳۰~۷۰۲*۰٫۴۰٫۶D46
۵۸۰~۹۶۰۳۰~۷۰۲*۰٫۴۰٫۸D48
۷۲۰~۱۲۰۰۳۰~۷۰۲*۰٫۴۱٫۰D410