نمایشگاه ها

نمایشگاه مه پاش

شرکت بهبود گستر یزد همواره در نمایشگاه های مختلف در زمینه کشاورزی، دامداری، گل و گیاه و همچنین نمایشگاه‌های تخصصی در زمینه مه پاش حضور موثر و فعال داشته است.

 

– نمایشگاه دام و طیور تهران سال ۱۳۹۲

 

– نمایشگاه دام و طیور یزد سال ۱۳۹۲

 

– نمایشگاه دام و طیور تهران سال ۱۳۹۳

 

فهرست مطالب