سیستم مه پاش پرفشار ذرات بسیار ریزی در حد 5 میکرون (5 میلیونیم یک متر) را ایجاد خواهد کرد که در برخورد با هوا  به سرعت تبخیر می شوند  و می توانند دمای فضای را تا 22 درجه بدون افزایش قابل توجهی رطوبت کاهش دهند، چون برای تبخیر 1 گرم آب به 600 کالری گرما نیاز است.

همانند هر سیستم خنک کننده تبخیری عملکرد نهایی سیستم بستگی به دمای موجود و سطح رطوبت و نرخ تبادل هوا دارد. در دمای بالا(بالاتر از 27) و سطح رطوبت پائین(زیر 50 درصد) عملکرد سیستم مه پاش خارق العاده خواهد بود.

سیستم مه پاش می تواند بدون فن یا با فن برای افزایش سطح خنک کاری استفاده شود که موثرترین و کم هزینه ترین روش برای خنک کاری فضا های باز و نیمه باز و فضاهای خیلی بزرگ می باشد.

جدول مقدار کاهش دما بعد از استفاده از مه پاش:

46 43 41 38 35 32 30 27 25 دمای محیط رطوبت نسبی
دما بعد از مه پاش
22 21 19 17 16 14 13 12 10 10%
25 24 23 21 19 17 15 14 12 20%
29 28 25 24 21 19 18 15 14 30%
30 28 26 24 21 20 18 15 40%
31 27 26 24 21 20 17 50%
28 26 23 21 19 60%
30 28 25 23 20 70%
29 27 24 21 80%
28 25 22 90%