نازل نوع BD

نازل های مه پاش با کد BD تولید شده درتایوان توسط یکی از معتبرترین تولید کنندگان سیستم مه پاش در دنیا و به سفارش و انحصاری شرکت بهبود گستر یزد با مارک BGY با اوریفیس استیل وفنرآنتی دریپ  بسیار قوی برای جلوگیری ازچکه،همراه با اورینگ ویتون

BD  inaly orifices round pin Brass nickel plated body

Flow VolumeOperate PressureCoreSize diaPart no
Kg/cm2CC/minDitch*mmMm
۲۸~۴۸۳۰~۷۰۲*۰٫۲۰٫۱۵BD01
۴۸~۷۳۳۰~۷۰۲*۰٫۲۰٫۰۲BD02
۶۰~۱۱۰۳۰~۷۰۲*۰٫۲۰٫۰۳BD03
۹۸~۱۸۰۳۰~۷۰۲*۰٫۲۰٫۰۴BD04
۱۳۵~۲۲۵۳۰~۷۰۲*۰٫۲۰٫۰۵BD05