– نصب آسان

-امکان استفاده در فضا های باز، بسته، نیمه بسته

– خنک کاری یکپارچه و مطلوب کل فضای مورد نیاز به طور همزمان

– امکان طراحی و اجرای اختصاصی با هرگونه شرایط محیطی با توجه به شکل فضا، میزان نیاز فضا و شرایط اقلیمی مختلف به منظوراطمینان از عملکرد مطلوب

– امکان استفاده از سیستم های کنترلی موجود در محیط مورد استفاده جهت کنترل شرایط محیطی و یا نصب سیستم کنترلی کاملا مستقل جهت کنترل خودکار دما و رطوبت محیط

– کیفیت بالای بخار تولید شده و عدم ایجاد خیسی سطح در صورت طراحی صحیح سیستم.

– امکان پخش مواد ضد عفونی کننده، سم و کود های مایع در کل محیط مورد عمل

-فضای بسیار کم مورد نیاز برای سیستم و عدم اشغال فضای مفید

– مصرف آب کمتر و بازده تبخیری بالاتر نسبت به سایر روش های خنک کاری تبخیری

– سرعت عملکرد بسیار بالا در تولید رطوبت و خنکی

– تعمیرات و نگهداری ساده و قابلیت اطمینان بالا