گالری فیلم پروژه های انجام شده:


فیلم اجرای مه پاش در گلخانه:

اجرای پروژه نصب سیستم مه پاش در گلخانه ی آقای شمس در استان یزد

 

فیلم اجرای مه پاش در دامداری:

 

فیلم اجرای مه پاش در تالار و رستوران:

 


فیلم اجرای مه پاش در رستوران:

 


مه پاش خانگی کم فشار(۸بار):

 


مه پاش خانگی پر فشار(۵۰بار):

فیلم اجرای مه پاش در باغ،ویلا و آلاچیق:

 


فیلم مه پاش خانگی فشار متوسط (۱۵ بار):

 

فیلم اجرای مه پاش در گلخانه: