این هوزینگ ها ساخت شرکت  Sou Filter  و دارای کیفیت عالی و همچنین نشکن می باشند.