نازل نوع NA

نازل های مه پاش با کد NA تولید شده درتایوان توسط یکی از معتبرترین تولید کنندگان سیستم مه پاش در دنیا و به سفارش و انحصاری شرکت بهبود گستر یزد با مارک BGY با اوریفیس استیل وفنرآنتی دریپ  بسیار قوی برای جلوگیری ازچکه،همراه با اورینگ ویتون می باشد.

Flow VolumeOperate PressureCoreSize diaPart no
Kg/cm2CC/minDitch*mmMm
۲۸~۴۸۲۰~۷۰۲*۰٫۲۰٫۱۵NA01
۴۸~۷۳۲۰~۷۰۲*۰٫۲۰٫۰۲NA02
۶۰~۱۱۰۲۰~۷۰۲*۰٫۳۰٫۰۳NA03
۹۸~۱۸۰۲۰~۷۰۲*۰٫۳۰٫۰۴NA04
۱۳۵~۲۲۵۲۰~۷۰۲*۰٫۳۰٫۰۵NA05