نازل های مه پاش با کد  BNتولید شده درتایوان توسط یکی از معتبرترین تولید کنندگان سیستم مه پاش در دنیا و به سفارش و انحصاری شرکت بهبود گستر یزد با مارک BGY با اوریفیس استیل ،بدون فنر آنتی دریپ و همراه با اورینگ ویتون

نازل های بهبود گستر یزد