مشکلات سیستم مه پاش با شیلنگ های فشار قوی پرسی
با توجه به پیشرفت علوم در صنایع مختلف خوشبختانه برای اکثر نیازها، تجهیزات و لوازم تخصصی با کارآیی حداکثری طراحی و ساخته شده است. یکی از این موارد سیستم مه پاش(میست یا فوگر) جهت خنک کاری و تامین رطوبت گلخانه، سالن مرغداری، گاوداری و … می باشد که استفاده از دستاوردهای جدید و سیستمهای استاندارد مه پاش علاوه بر کاربری آسان، تاثیر بسیار مطلوبی در محیط خواهد داشت. این سیستم بسته به نوع طراحی، نصب و تجهیزات استفاده شده میتواند مشکلاتی را داشته باشد که بطور اختصار در مورد هرکدام بحث خواهد شد.

علی رغم طراحی و تولید تجهیزات استاندارد جهت سیستم مه پاش در دنیا، متاسفانه در بعضی موارد در کشورمان از سیستمهای غیر استاندارد و غیر اصولی جهت سیستم مه پاش استفاده می گردد. یکی از این موارد استفاده از شیلنگهای هیدرولیک فشار قوی میباشد که مشکلات ذیل را در بر دارد:
۱- زنگ زدگی
در اکثر موارد در زمان پرس و آماده سازی شیلنگهای هیدرولیک، بدلیل کاربردشان از مغزی و مهره دنباله های آهنی استفاده می شود. این قطعات آهنی در تماس با آب دچار زنگ زدگی شده (شکل۱) و این زنگ ها بعد از ورود به سیستم باعث گرفتگی نازل مه پاش می گردد که در اکثر مواقع مصرف کننده دلیل این اتفاق را سختی بالای آب خود می داند. در مواردی نیز زنگ با فشار بالا از اوریفیس نازل عبور کرده و باعث خوردگی و خرابی سر نازل مه پاش می گردد. اما در سیستم مه پاش فیتینگی استاندارد به دلیل عدم استفاده از قطعات آهنی، این اتفاق به هیچ عنوان رخ نخواهد داد.

watermark مهره دنباله زنگ زده

۲- فرسایش و ترکیدگی
در برخی موارد از شیلنگهای هیدرولیک فشار قوی وارداتی دسته دوم و بی کیفیت در سیستم مه پاش استفاده میشود که پوسیدگی و فرسایش زود هنگام شیلنگ را بدنبال داشته و در نهایت عمر مفید سیستم مه پاش را کاهش خواهد داد. همچنین استفاده از شیلنگهای تکه ای با برندها و جنسهای مختلف در یک سیستم مه پاش بدلیل وجود کیفیتهای متفاوت، منجر به پائین آمدن قابلیت اطمینان سیستم مه پاش میگردد.
۳- مشکلات و زمانبر بودن نصب
یکی دیگر از مسائل مربوط به شیلنگهای پرسی مه پاش، نحوه آماده سازی و نصب آنهاست. با توجه به اینکه این شیلنگها باید در محیط کارگاه و دور از محل مصرف (گلخانه، مرغداری و ….) با اندازه هایی که از قبل در نظر گرفته شده، پرس و آماده سازی شوند، امکان هیچگونه تغییر یا اصلاحی در زمان نصب وجود ندارد. همچنین به دلیل نحوه اتصال پایه نازل ها توسط رزوه به شیلنگ، زمان نصب در مقایسه با سیستم مه پاش فیتینگی استاندارد به مراتب طولانی تر می باشد.

درآینده در مورد مشکلات سیستم های غیر استاندارد دیگر مه پاش و همچنین خصوصیات سیستم مه پاش فیتینگی استاندارد مطالبی ارائه خواهد شد.

مقالات مرتبط:

 

مقایسه سیستم مه پاش فیتینگی با پرسی

ابداعات ایرانی ها در حوزه مه پاش(بررسی مه پاش های غیر استاندارد)