طراحی و اجرای سیستم مه پاش گلخانه شرکت نصر سپهر اصفهان (جهاد نصر)توسط شرکت بهبود گستر یزد (BGY)در خرداد ماه سال جاری.

برای اجرای این پروژه که دارای مساحتی بیش از یک هکتار بود ابتدا طراحی های تخصصی لازم با توجه به شرایط این گلخانه توسط کارشناسان طراحی شرکت بهبود گستر یزد انجام پذیرفت و در ادامه اجرا و نصب سیستم مه پاش توسط تیم اجرایی تخصصی شرکت بهبود گستر یزدانجام گرفت.

در این گلخانه از لوله های۱/۲پلی آمید جهت کاهش افت فشار استفاده شده است.در ادامه تصاویری از اجرای سیستم مه پاش در این گلخانه را مشاهده می نمایید:

 

photo_%db%b2%db%b0%db%b1%db%b7-%db%b0%db%b5-%db%b0%db%b4_%db%b0%db%b1-%db%b1%db%b7-%db%b2%db%b0 photo_%db%b2%db%b0%db%b1%db%b7-%db%b0%db%b5-%db%b0%db%b4_%db%b0%db%b1-%db%b1%db%b9-%db%b5%db%b4_copy1 photo_%db%b2%db%b0%db%b1%db%b7-%db%b0%db%b5-%db%b0%db%b4_%db%b0%db%b1-%db%b2%db%b0-%db%b3%db%b9 photo_%db%b2%db%b0%db%b1%db%b7-%db%b0%db%b5-%db%b0%db%b4_%db%b0%db%b1-%db%b2%db%b1-%db%b0%db%b9 photo_%db%b2%db%b0%db%b1%db%b7-%db%b0%db%b5-%db%b0%db%b4_%db%b0%db%b1-%db%b2%db%b2-%db%b2%db%b1 photo_%db%b2%db%b0%db%b1%db%b7-%db%b0%db%b5-%db%b0%db%b4_%db%b0%db%b1-%db%b2%db%b5-%db%b1%db%b9