کنترل و حذف بو با سیستم مه پاش

سيستم مه پاش بهترين وسيله برای كنترل  و مديريت بو در مكان های بزرگ در مقياس صنعتی و تجاری می باشد، همچنين اين سيستم ، يك سيستم موثر و به صرفه را ، براي حذف همه ي بو ها با ذرات جامد ، تجزيه ميكروبي و شيميائي ( ازقبيل: آمونياك، سولفيد هيدروژن ، دی اكسيد گوگرد ،الكل ها ، اسيد های چرب و هيدروكربن ها )  ايجاد مي كند، كه هزينه كاركرد و نگهداري آن در مقايسه با  ساير سيستم هاي قديمي بسيار كمتر مي باشد و  مي تواند به طور مقرون به صرفه اي بوهاي نا مطبوع ناشي از محيط هاي كاري هم در محيط داخلي و هم محيط خارجي را حذف كند.

سيستم مه پاش می تواند در فضا های باز بسيار بزرگ كاركند و با اسپری ذرات مه كل فضای زباله دانی يا داخل آن فضايی كه كنترل پسماند صورت می گيرد مثل: محيط تصفيه فاضلاب ، پرورش دام و طيور،  واحد تصفيه صنايع شيميائی و پتروشيمی را در بر بگيرد.

معرف های مخرب بو( Odour desctructive reagents)  عصاره های كاملا طبيعی هستند كه از گياهان گرفته می شوند كه عطر يا ماده پوششی(masking agents) نيستند. اما به محض اين كه نزديك گاز های بد بو اسپری می شوند آنها را جذب مي كنند و آن ها را به تركيبات تجزيه پذير يا بدون بو تبديل می كنند که اين تركيبات دوستدار محيط زيست ، غير سمی ، غير آلوده ، غير قابل اشتعال ، غير فاسد شدنی و تجزيه پذير هستند. اصل اين روش در صنايع غذايی و خانگی بسيار استفاده می شود.

سیستم مه پاش تشکیل شده است از پمپ فشار قوی كه فشار مايع را تا 70بار افزايش می دهد و توسط شيلنگ های فشار قوی مخصوص و نازل های مه پاش خاص آب را پودر می كند.

اين ماده معرف به شكل ذرات مه بسيار ريز در حد  قطرات 10ميكرون، در هوا معلق می مانند و سپس تبخير می شوند بدون خيسی يا قطره شدن كه اين سيستم را بسيار موثر می سازد.

خنثی كننده مولكولی به طور فيزيكی  با مولكول بو تركيب می شود و باعث تخريب آن به طور كامل می شود.

سيستم مه پاش هم برای ذرات زائد جامد و هم مايع موثر است واين فرآيند شامل پودر كردن خنثی كننده ها (برای جلوگيری از دريافت بو) جاذب های بو (كه محدود می كند ماده هايی كه باعث بو می شود) يا بصورت كاملا خنثی كننده طبيعی آنها را به ماده ی طبيعی تجزيه می كند و مانع تشكيل بو از طريق واكنش های شيميائی می شود.

مزيت مه پاش نسبت به ساير روش های كنترل بو پائين بودن هزينه آن بخاطر پودر كردن آب می باشد كه هزينه انرژی آن بسيار كم است و نصب آن بسيار سريع است .

برخی كاربردهای سيستم مه پاش برای كنترل و حذف بو عبارتند از:

  1. ايستگاههای دفع زباله و مراكز جدا سازي زباله
  2. ايستگاههای تصفيه فاضلاب
  3. محل نگهداری حيوانات
  4. كشتارگاههاي صنعتي
  5. صنايع بو زا و غيره

 

مراحل كنترل و حذف بو توسط مه پاش:

مرحله1

بو هاي توليد شده حاصله از منابع مختلف در حال انتشار در محيط هستند

مرحله 1 کنترل و حذف بو

مرحله 1 کنترل و حذف بو

مرحله2

ميليون ها قطره بسيار ريز آب در محيط با استفاده از سیستم مه پاش  پودر می شود(مقاله مرتبط:معرفی نحوه عملکرد سیستم مه پاش)

مرحله 2 کنترل و حذف بو

مرحله 2 کنترل و حذف بو

مرحله3

ذرات خنثی كننده  گاز های بو دار را در بر می گيرند و آنها را حذف می كنند

مرحله 3 کنترل و حذف بو

مرحله 3 کنترل و حذف بو

مقالات مرتبط

مه پاش صنعتی

کنترل گرد و غبار با استفاده از سیستم مه پاش