نازل ها با كد SI توليد شده درتايوان توسط يكی از معتبرترين توليد كنندگان سيستم مه پاش در دنيا و به سفارش و انحصاری شرکت بهبود گستر یزد با مارك BGY با اوریفیس استیل وفنرآنتی دریپ  بسيار قوی برایجلوگیری ازچکه،همراه با اروينگ ويتون

Flow Volume Operate Pressure Core Size dia Part no
Kg/cm2 CC/min Ditch*mm Mm
28~48 10~70 2*0.2 0.15 SI0163
48~73 10~70 2*0.2 0.02 SI0263
60~110 10~70 2*0.3 0.03 SI0363
98~180 10~70 2*0.3 0.04 SI0463
135~225 10~70 2*0.3 0.05 SI0563