نازل مه پاشNA

نازل های مه پاش با كد NA توليد شده درتايوان توسط يكی از معتبرترين توليد كنندگان سيستم مه پاش در دنيا و به سفارش و انحصاری شرکت بهبود گستر یزد با مارك BGY با اوریفیس استیل وفنرآنتی دریپ  بسيار قوی برای جلوگیری ازچکه،همراه با اورينگ ويتون می باشد.

Flow Volume Operate Pressure Core Size dia Part no
Kg/cm2 CC/min Ditch*mm Mm
28~48 20~70 2*0.2 0.15 NA01
48~73 20~70 2*0.2 0.02 NA02
60~110 20~70 2*0.3 0.03 NA03
98~180 20~70 2*0.3 0.04 NA04
135~225 20~70 2*0.3 0.05 NA05