نازل های مه پاش با كد FA  توليد شده درتايوان توسط يكی از معتبرترين توليد كنندگان سيستم مه پاش در دنيا و به سفارش و انحصاری شرکت بهبود گستر یزد با مارك BGY می باشد.پاشش این نازل ها به صورت خطی می باشد و برای کاربرد های خاص مورد استفاه قرار می گیرد.

Flow Volume Operate Pressure Size dia Part no
Kg/cm2 CC/min Mm
1.84~0.72 30~10 0.30 BD01
2.3~0.0 30~10 0.5 BD02