نازل مه پاش BD

نازل های مه پاش با كد BD توليد شده درتايوان توسط يكی از معتبرترين توليد كنندگان سيستم مه پاش در دنيا و به سفارش و انحصاری شرکت بهبود گستر یزد با مارك BGY با اوریفیس استیل وفنرآنتی دریپ  بسيار قوی برای جلوگیری ازچکه،همراه با اورينگ ويتون

BD  inaly orifices round pin Brass nickel plated body

Flow Volume Operate Pressure Core Size dia Part no
Kg/cm2 CC/min Ditch*mm Mm
28~48 30~70 2*0.2 0.15 BD01
48~73 30~70 2*0.2 0.02 BD02
60~110 30~70 2*0.2 0.03 BD03
98~180 30~70 2*0.2 0.04 BD04
135~225 30~70 2*0.2 0.05 BD05