مه پاش گلخانه:

1- گل وگياه 2-صيفي جات  3- قارچ  4-نشا  5- كشت بافت و تحقيقاتي

سيستم مه پاش بهبود گستر يزد(BGY) جهت خنک سازي و تامين رطوبت گلخانه ها که در تابستان با مشکل بزرگ رطوبت پايين و گرماي زياد محيط مواجه هستند كاملا كاربردي است، زيرا رطوبت پايين و دماي بالا در اين گونه محيط ها باعث کاهش شديد توليد محصول مي شود و مشکلات زيادي را به وجود مي آورد.
با استفاده از سيستم مه پاش شما مي توانيد میزان رطوبت و دما  در گلخانه ي خود را براي كل سال در سطح دلخواه كنترل كنيد. از مه پاش مي توان در گلخانه هاي گل وگياه يا صيفي جات و نشا و كشت بافت و تحقيقاتي و همچنين سالن هاي قارچ استفاده نمود. به طور كلي در گلخانه ها به طور عمده از دو تا سيستم متفاوت براي خنك كاري و تامين رطوبت استفاده مي شود يكي سيستم فن و پد و ديگري مه پاش مي باشد.
اساس كاركرد هر دو سيستم يكسان است و هر دو يك سيستم تبخيري مي باشند، يعني از طريق ذرات آب كه در هوا تبخير مي شوند باعث خنك كاري و افزايش رطوبت هوا مي شوند. در سيستم فن و پد هوا از طريق فن ها كه در طول گلخانه در طرف مقابل قرار دارند از سطح پد خيس عبور داده مي شوند كه هوا طي اين فرآيند خيس و مرطوب مي شود و وارد گلخانه مي شود و در سيستم مه پاش آب توسط يك پمپ فشار قوي وارد نازل هاي مخصوص مي شود كه  به ذرات بسيار ريزي در حد 5 تا 20 ميكرون تبديل مي گردد كه اين ذرات ريز در برخورد با هوا بسرعت تبخير مي شوند،و اين فرایند موجب خنك كاري و افزايش رطوبت مي شود، سيستم مه پاش بازده تبخيري بالاتري نسبت به سيستم فن و پد دارد و همچنين باعث تامين يكنواخت دما و رطوبت در كل محيط گلخانه مي گردد، برخلاف سيستم فن و پد كه حداقل دما و حداكثر رطوبت در كنار پد ايجاد مي شود و هر چه به سمت فن مي رويم دما افرايش و و رطوبت كاهش مي يابد فقط در مناطقي كه دماي بالايي دارند بايد براي تامين دما و رطوبت مورد نياز از مه پاش با فن استفاده كرد.
در كشور ما گلخانه هاي توليد گل و گياه كه عمدتا داري فن و پد هستند از مه پاش براي كمك به خنك كاري و تامين رطوبت استفاده مي شود و در گلخانه صيفي جات كه داري پنجره سقفي هستند و فاقد فن و پد هستند از مه پاش هم براي خنك كاري و هم براي تامين رطوبت استفاده مي شود كه در اين گلخانه ها هوا از طريق جريان همرفتي انتقال مي يابد البته در مناطق گرم و خشك كه دماي بالايي دارند (عموما بالاتر از 40 درجه) و گياه انها نياز به دماي پائين تر از 30 درجه را دارد جهت خنك كاري بيشتر استفاده از فن هاي تخليه همراه با مه پاش توصيه مي شود.

مقالات مرتبط

قیمت سیستم مه پاش گلخانه

راهنمای خرید سیستم مه پاش

قیمت نازل های مه پاش

سوالات متداول