مه پاش گلخانه

گلخانه ها:
۱- گل وگیاه
۲-صیفی جات
۳- قارچ
۴-نشا
۵- کشت بافت و تحقیقاتی

دام وطیور

۱-مرغداری

۲-گاوداری

۳-پرورش اسب

مراکز مسکونی و تجاری

۱- باغ  یا ویلا

۲-حیاط های مسکونی یا تجاری

۳-کافی شاپ ها یا رستوران ها و تالار های عروسی و سفره خانه ها

فضا های صنعتی

۱- صنایع نساجی

۲- صنایع چوب

۳- صنایع کاغذ سازی

۴- خنک کاری فرآیند های صنعتی