گالری فیلم پروژه های انجام شده

فیلم اجرای مه پاش در گلخانه

فیلم اجرای مه پاش در گاوداری

فیلم اجرای مه پاش در تالار و رستوران

فیلم اجرای مه پاش در رستوران

مه پاش خانگی کم فشار(8بار)

مه پاش خانگی پر فشار(50بار)

فیلم اجرای مه پاش در باغ،ویلا و آلاچیق

فیلم مه پاش خانگی فشار متوسط (15 بار)

فیلم اجرای مه پاش در گلخانه