استفاده از مه پاش پرفشار برای مقابله با استرس گرمائی در گاو های شیرده

مه پاش در گاوداری

                                                مه پاش در گاوداری

برای گاو منطقه ایده آل حرارتی از ۲۵-۱۳ درجه سانتیگراد می باشد. در این محدوده دمایی حیوان در یک آرامش بهینه ای بوده و دمای بدنش بین ۱/ ۳۹-۴/ ۳۸ درجه سانتیگراد می باشد. زمانی که دما از ۲۷ درجه تجاوز کند بر روی گاو اثرات منفی می گذارد که باعث کاهش کارائی و حتی بیماری آن می شود.

با استفاده از سیستم مه پاش پرفشار شرکت بهبود گستر(BGY) با قدرت تبخیری بالا و بدون اثر خیسی در گاوداری می توانید تا ۲۰ درجه دمای محیط  را کاهش داده و باعث از بین بردن استرس گرمائی شوید. اثرات مثبت کاهش استرس گرمایی عبارتند از :

افزایش وزن: استرس گرمائی باعث اختلال  در سیستم متابولیسم گاو می شود که در نهایت منجر به کاهش وزن و کاهش تولید شیر می گردد. ضمنا وجود گرما باعث می شود که گاو به دنبال سایه بوده و کمتر مصرف خوراک داشته باشد.(مصرف خوراک  ۱۰ الی ۱۵ درصد کاهش می یابد).

افزایش تولید شیر: استرس گرمائی باعث افت تولید شیر تا سقف ۱۰ درصد می گردد و مواد غذایی مصرف شده صرف کنترل وحفظ دمای بدن می شود. از آنجائیکه گاوهای پر تولید خوراک بیشتری مصرف می کنند حساسیت بیشتری به تنش گرمایی دارند و در نتیجه با کاهش تولید بیشتری روبرو می شوند.

کاهش آب مصرفی گاو: گاو برای جبران آب از دست داده به دلیل تعرق، اقدام به نوشیدن آب می کند که این منجر به کاهش مصرف خوراک گاو می گردد. که با خنک کاری هوای گاوداری بوسیله سیستم مه پاش پرفشار ، گاو آب کمتری مصرف می کند.

افزایش تولید مثل: در زمان مواجهه با استرس گرمایی به دلیل کوتاه شدن دوره استرس و فحلی و تشکیل فولیکول در زمان های متغیر میزان باروری دام کم می شود. و همچنین در تشکیل رویان نقصان به وجود می آید. (در گزارش های مختلف آمده است که در حدود ۶۰ تا ۶۶% کاهش داشته است.) اثرات منفی استرس گرمایی، در دمای ۴۴درجه سانتیگراد  در زمان قبل از تلقیح و۴۰درجه سانتی گراد  بعد از تلقیح تشخیص داده شده است.

همچنین استرس گرمایی باعث سخت زایی در هنگام زایش، بروز بیماری کبد چرب در گاو تازه زا، بیماری ورم پستان، حتی سقط جنین در زمان واکسیناسیون و کاهش وزن گوساله خواهد شد و گوساله  پس از زایش دچار اختلالات متابولیکی می گردد.

کاهش یا حذف بیماری های ناشی از استرس گرمائی :  در اثر گرما  حیوان شروع به تنفس سطحی با دفعات زیاد خواهد کرد که در این حالت دی اکسید کربن زیادی از بدن خارج می شود و نهایتاً به الکالوز تنفسی منجر می شود.همچنین در زمانیکه گاو دچار استرس گرمایی می گردد در اثر دفع بی کربنات به بیماری اسیدوز مبتلا می شود که این امر باعث ایجاد نقصان در تامین خون سم شده و در نهایت باعث ایجاد خونریزی و نکروز بافت کوریوم سم و لنگش می شود، از طرف دیگر هوای گرم باعث تغییر در رفتارهای خوابیدن و ایستادن حیوان می شود به شکلی که زمان خوابیدن گاو، کاهش پیدا کرده و زمان بیشتری صرف ایستادن می کند که این سبب افزایش لنگش می گردد.

کنترل حشرات و گرد و خاک: همچنین استفاده از سیستم مه پاش باعث دفع حشرات پرنده و حذف یا به حداقل رساندن گردو خاک و ذرات معلق در هوا خواهد شد.

 

 

منابع:

۱- اثرات تنش گرمایی درگله های گاو شیری-  احمد روستا-کارشناس دامپروری

۲- استرس گرمایی و تاثیر آن بر میزان تولید و رفتار و تولید مثل گاوها- با مدیریت دکتر فرهودی مقدم عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد کرج

۳- استرس گرمایی در گاو- دکتر محمد رضا نیکان سرشت و دکتر آرش پارسای

۴-اینترنت